Weer van start met de EGA-cursus, en corona dan?

Goed nieuws: zoals gehoopt en aangekondigd mag ik vanaf juni weer van start met mijn EGA-cursussen in Vorstenbosch en Helmond. Zoals te begrijpen is zijn er door corona nogal wat vraagtekens en is niet iedereen er helemaal gerust op. Ter geruststelling even de belangrijkste vragen op een rijtje.

Ik zie er tegenop om te gaan, want ik vrees dat ik een paar kilo’s of nog meer ben aangekomen…

Heel gewoon en niets om je voor te schamen. Intussen zijn veel mensen een paar pondjes zwaarder geworden. We moesten massaal binnenblijven en gingen over het algemeen minder bewegen. Schommelingen in gewicht horen erbij. Bijvoorbeeld na een vakantie, na de kerstdagen of na een zeer stressvolle tijd. Zie je op tegen de weegschaal? Niet stoppen, maar doorzetten, juist nu! Dat het loont weet ik na vele jaren ervaring. Ik help je.

Hoe moet ik me zo’n cursusavond voorstellen? Is deelname wel veilig?

Uiteraard hebben we allerlei maatregelen getroffen om de voorschriften na te leven en de veiligheid te waarborgen. De tafels en stoelen staan op de voorgeschreven afstand van 1,5 meter. Assistenten helpen mij om de avonden in goede banen te leiden.

Het wegen en winkelen vindt plaats in een aparte ruimte, waarin steeds niet meer dan drie mensen binnen mogen: mijn assistente, één cursist en ikzelf. De volgende cursist komt pas binnen zodra de vorige de ruimte heeft verlaten.

Wegen doen we op onze vertrouwde weegschaal, alleen achterstevoren, zodat we niet in elkaars gezicht kunnen ademen.

De cursusavonden zijn doorgaans drukbezocht. Wordt het niet te vol?

We houden ons aan de maximaal toegestane groepsgrootte en zo nodig organiseren we extra bijeenkomsten. Uitdrukkelijk vragen we om zoveel mogelijk gepast te betalen. We dragen handschoentjes, en voor jullie handen is er desinfectievloeistof.

Hoe weet ik dat ik straks terechtkan op de gebruikelijke dag en tijd?

Zodra het 100% zeker is dat we van start gaan, bel ik iedereen persoonlijk om je in te plannen.

Wíj zijn er klaar voor! Jij ook?…

Nog twijfels of andere vragen? Stuur een berichtje, dan hoor of lees je snel van mij.

Liefs, Annuska